2102389270 6980284477 Αχαρνές, Αττική

Ταινάρου 21, Αχαρνές, Βορειοανατολική Αττική Τ.Κ.: 13675

Τηλέφωνο: 2102389270

Κινητό: 6980284477

Φαξ: 2102389270

E-mail: monosisekm@gmail.com

Υπεύθυνος: ΧΑΙΝΤΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κατηγορία: ΜΟΝΩΣΕΙΣ – ΥΛΙΚΑ

Επισκεψιμότητα: 40053